วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

น้ำมันเหลืองตราดอกบัวตอง

ยาน้ำมันเหลือง ตรา ดอกบัวตอง
ผลิตจาก ไพล ขมิ้นชัน ว่านนางคำ
และอื่นๆ
เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ
082-923-6195
::