รีบซื้อสมุนไพร

กฤษฎาสมุนไพรรับซื้อสมุนไพรเพื่อนำมาผลิตยาสมุนไพร
1.    ใช้ในการผลิตยาของโรงงานกฤษฎาสมุนไพรเอง
2.    รับซื้อตามคำสั่งซื้อของลูกค้ากฤษฎาสมุนไพร


1.     ขอบชะนางขาว  แห้ง       100      ก.ก.
2.     ขอบชะนางแดง แห้ง       100      ก.ก.                    
4.     แก่นยอป่า    แห้ง              100      ก.ก.
5.     ว่านชักดลูก   แห้ง            100      ก.ก
6.     เหงือกปลาหมอ  แห้ง       300      ก.ก.
1. เถาเพชรสังฆาตตากแห้ง จำนวน 500 กิโลกรัม

 2. หญ้าปักกิ่งตากแห้ง จำนวน 200 กิโลกรัม 


 3. ข้าวเย็นเหนือตากแห้ง จำนวน 50 กิโลกรัม


 4. ข้าวเย็นใต้ตากเเห้ง จำนวน 50 กิโลกรัม


 5. พลูคาวตากแห้ง จำนวน 100 กิโลกรัม


 6. ว่านชักมดลูกตากแห้ง จำนวน 200 กิโลกรัม


 7. ว่านทรหดตากแห้ง จำนวน 100 กิโลกรัม


 8. พริกไทยขาวตากแห้ง จำนวน 200 กิโลกรัม


 9. อัคคีทวารตากแห้ง จำนวน 20 กิโลกรัม 


 10. ขอบชะนางขาวแห้ง จำนวน 400 กิโลกรัม 


 11. ขอบชะนางแดง จำนวน 400 กิโลกรัม 


 12. เหงือกปลาหมอ จำนวน 400 กิโลกรัม 


 13. กวาวเครื่อขาว จำนวน 100 กิโลกรัม 


 14. กวาวเครื่อแดง จำนวน 100 กิโลกรัมไพบูลย์   โทร 099-979-7897

6 ความคิดเห็น:

 1. รับซื้อดีปลีแห้งไหมครับ

  ตอบลบ
 2. ปริมาณการรับ รับตลอดมั้ยคะ

  ตอบลบ
 3. รับซื้อดอกอันชันตากแห้งมั้ยคะ

  ตอบลบ
 4. ข้าวเย็นเหนือตากแห้ง โลเท่าไรค่ะ

  ตอบลบ
 5. กวาวเครือขาวรับซื้อโลเท่าไรครับ

  ตอบลบ
 6. เหงือกปลาหมอรับซื้อมั้ยคะ

  ตอบลบ