วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ฟรี : ตารางการฝึกอบรม มีนาคม 2554

ฟรี ตารางการฝึกอบรม เดือน มีนาคม 2554

1.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำ ยาดมสุมนไพร รุ่นทื่ 9
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันอาทิตย์ 13 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำ ยาดมสมุนไพร
ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและวิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3384
E-mail: tcocth@gmail.com

2.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำ ชาดีท็อกซ์ล้างสารพิษ
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันอาทิตย์ 13 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำ ชาดีท็อกซ์ล้างสารพิษ
ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและวิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3384
E-mail: tcocth@gmail.com

3.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำ สบุ่สมุนไพร รุ่นทื่ 4
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันเสาร์ 19 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำ สบุ่สมุนไพร
ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและวิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3384
E-mail: tcocth@gmail.com

4.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำ เต้าฮวยฟุลสลัดสมุนไพร
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันเสาร์ 19 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำ เต้าฮวยฟุลสลัดสมุนไพร
ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและวิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3384 E-mail: tcocth@gmail.com

5.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำ น้ำยาล้างจานสมุนไพร
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันอาทิตย์ 20 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำ น้ำยาล้างจานสมุนไพร
ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและวิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3384
E-mail: tcocth@gmail.com

6.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำ น้ำมันตะไคร้หอมกันยุง
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันอาทิตย์ 20 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำ น้ำมันตะไคร้หอมกันยุง
ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและวิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3384
E-mail: tcocth@gmail.com

7.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำ เกลือหอม
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันเสาร์ 26 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำ เกลือหอม
ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและวิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3384
E-mail: tcocth@gmail.com

8.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำ โลชั่นมะเฟือง
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันเสาร์ 26 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำ โลชั่นมะเฟือง
ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและวิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3384
E-mail: tcocth@gmail.com

9.ฟรี: ขอเชิญอบรมการเรียนเภสัชแพทย์แผนไทย
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 6 ชั่วโมง ฝึกอบรมการเรียนเภสัชแพทย์แผนไทย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3384 E-mail: tcocth@gmail.com

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วัตถุดิบสมุนไพรธรรมชาติ

1. หญ้าปักกิ่ง แห้ง และ ผง

2. หญ้าหวาน แห้ง และ ผง

3. พลูคาว แห้ง และ ผง

4. รางจืด แห้ง และ ผง

5. ตะไคร้ แห้ง และ ผง

6. ใบหม่อน แห้ง และ ผง

7. มะแว้งเครือ แห้ง และ ผง

8. กระชายดำ แห้ง และ ผง

9. ขมิ้นชัน แห้ง และ ผง

10. เจียวกู่หลาน แห้ง และ ผง

11. มะระขี้นก แห้ง และ ผง

12. พริกไทยขาว แห้ง และ ผง

13. พริกทยดำ แห้ง และ ผง

14. ใบเตย แห้ง และ ผง

15. คำฝอย แห้ง และ ผง

16. กวาวเครือขาว แห้ง และ ผง

17. กวาวเครือแดง แห้ง และ ผง

18. มะตูม แห้ง และ ผง

19. เหงือปลาหมอ แห้ง และ ผง

20. มะขามแขก แห้ง และ ผง

21. ส้มแขก แห้ง และ ผง

22. รากปลาไหลเผือก แห้ง และ ผง

23. ชมิ้นอ้อย แห้ง และ ผง

24. มะลิ แห้ง และ ผง

25. พิกุล แห้ง และ ผง

26. บุญนาค แห้ง และ ผง

27. สารภี แห้ง และ ผง

28. เกสรบัวหลวง แห้ง และ ผง

29. โด่ไม่รู้ล้ม แห้ง และ ผง

30. ดีปลี แห้ง และ ผง

31. กระเทียม แห้ง และ ผง

32. การพูล แห้ง และ ผง

33. กล้วยน้ำไทย แห้ง และ ผง

34. ชะเอมเทศ แห้ง และ ผง

35. แก่นขี้เหล็ก แห้ง และ ผง

36. แก่นจันทน์เทศ แห้ง และ ผง

37. แก่นจันทน์ขาว แห้ง และ ผง

38. แก่นจันทน์แดง แห้ง และ ผง

39. แก่นรั่นทม แห้ง และ ผง

และ อื่น ๆ อีก มาก มาย

สนใจติดต่อ 02-984-1664