วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

ด่วนต้องการขายโรงงานผลิตยาแผนโบราณมาตรฐาน GMP

ด่วน : ต้องการขายโรงงานผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP

เป็นโรงงานผลิตยาใหม่อยู่ที่ อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี ใกล้ ถนนใหญ่
มี 10 โรงงานสามารถสร้างเพิ่มเติมตามแบบที่ท่านต้องการ
รับดำเนินการขอใบอนุญาติ GMPให้พร้อม ด่วนมีจำนวนจำกัด

สนใจติดต่อ ไพบูลย์
โทรศัพท์ 081-198-7689

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ด่วน:รับซื้อสมุนไพรหัวพุทธรักษาจำนวนมากด่วน : รับซื้อสมุนไพรหัวพุทธรักษาจำนวนมาก

1. ตากแห้ง จำนวน 500-1000 ก.ก. ต่อครั้ง

สนใจติดต่อ

ไพบูลย์ - 081-198-7689

ตารางฝึกอบรมเดือนสิงหาคม2554


วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

จำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพร

จำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพร
1. กล้วยดิบผง-แห้ง
2. ผงบุกสกัด
3. กล้วยน้ำไทผง-แห้ง

สนใจติดต่อ ไพบูลย์
081-198-7689

ตารางการฝึกอบรมเดือนเมษายน2554


วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

รับซื้อต้นหญ้ากระดุมทอง-ต้นกระดุมทองจำนวนมาก

รับซื้อต้นหญ้ากระดุมทอง,ต้นกระดุมทองตากแห้งจำนวนมาก
รับซื้อครั้งละ200-300ก.ก.
สนใจติดต่อ
ไพบูลย์
081-198-7689

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ฟรี : ตารางการฝึกอบรม มีนาคม 2554

ฟรี ตารางการฝึกอบรม เดือน มีนาคม 2554

1.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำ ยาดมสุมนไพร รุ่นทื่ 9
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันอาทิตย์ 13 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำ ยาดมสมุนไพร
ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและวิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3384
E-mail: tcocth@gmail.com

2.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำ ชาดีท็อกซ์ล้างสารพิษ
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันอาทิตย์ 13 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำ ชาดีท็อกซ์ล้างสารพิษ
ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและวิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3384
E-mail: tcocth@gmail.com

3.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำ สบุ่สมุนไพร รุ่นทื่ 4
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันเสาร์ 19 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำ สบุ่สมุนไพร
ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและวิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3384
E-mail: tcocth@gmail.com

4.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำ เต้าฮวยฟุลสลัดสมุนไพร
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันเสาร์ 19 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำ เต้าฮวยฟุลสลัดสมุนไพร
ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและวิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3384 E-mail: tcocth@gmail.com

5.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำ น้ำยาล้างจานสมุนไพร
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันอาทิตย์ 20 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำ น้ำยาล้างจานสมุนไพร
ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและวิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3384
E-mail: tcocth@gmail.com

6.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำ น้ำมันตะไคร้หอมกันยุง
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันอาทิตย์ 20 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำ น้ำมันตะไคร้หอมกันยุง
ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและวิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3384
E-mail: tcocth@gmail.com

7.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำ เกลือหอม
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันเสาร์ 26 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำ เกลือหอม
ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและวิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3384
E-mail: tcocth@gmail.com

8.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำ โลชั่นมะเฟือง
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันเสาร์ 26 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำ โลชั่นมะเฟือง
ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและวิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3384
E-mail: tcocth@gmail.com

9.ฟรี: ขอเชิญอบรมการเรียนเภสัชแพทย์แผนไทย
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 6 ชั่วโมง ฝึกอบรมการเรียนเภสัชแพทย์แผนไทย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3384 E-mail: tcocth@gmail.com

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วัตถุดิบสมุนไพรธรรมชาติ

1. หญ้าปักกิ่ง แห้ง และ ผง

2. หญ้าหวาน แห้ง และ ผง

3. พลูคาว แห้ง และ ผง

4. รางจืด แห้ง และ ผง

5. ตะไคร้ แห้ง และ ผง

6. ใบหม่อน แห้ง และ ผง

7. มะแว้งเครือ แห้ง และ ผง

8. กระชายดำ แห้ง และ ผง

9. ขมิ้นชัน แห้ง และ ผง

10. เจียวกู่หลาน แห้ง และ ผง

11. มะระขี้นก แห้ง และ ผง

12. พริกไทยขาว แห้ง และ ผง

13. พริกทยดำ แห้ง และ ผง

14. ใบเตย แห้ง และ ผง

15. คำฝอย แห้ง และ ผง

16. กวาวเครือขาว แห้ง และ ผง

17. กวาวเครือแดง แห้ง และ ผง

18. มะตูม แห้ง และ ผง

19. เหงือปลาหมอ แห้ง และ ผง

20. มะขามแขก แห้ง และ ผง

21. ส้มแขก แห้ง และ ผง

22. รากปลาไหลเผือก แห้ง และ ผง

23. ชมิ้นอ้อย แห้ง และ ผง

24. มะลิ แห้ง และ ผง

25. พิกุล แห้ง และ ผง

26. บุญนาค แห้ง และ ผง

27. สารภี แห้ง และ ผง

28. เกสรบัวหลวง แห้ง และ ผง

29. โด่ไม่รู้ล้ม แห้ง และ ผง

30. ดีปลี แห้ง และ ผง

31. กระเทียม แห้ง และ ผง

32. การพูล แห้ง และ ผง

33. กล้วยน้ำไทย แห้ง และ ผง

34. ชะเอมเทศ แห้ง และ ผง

35. แก่นขี้เหล็ก แห้ง และ ผง

36. แก่นจันทน์เทศ แห้ง และ ผง

37. แก่นจันทน์ขาว แห้ง และ ผง

38. แก่นจันทน์แดง แห้ง และ ผง

39. แก่นรั่นทม แห้ง และ ผง

และ อื่น ๆ อีก มาก มาย

สนใจติดต่อ 02-984-1664

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

ฟรี : ตารางการฝึกอบรม กุมภาพันธ์ 2554

ฟรี : ตารางการฝึกอบรมวิชาชีพการแปรรูปสมุนไพร
เดือนกุมภาพันธ์ 2554

1.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร รุ่นที่ 3
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร

ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร
วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย

รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

2.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำแชมพูมะกรูดธรรมชาติ
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

ลงทะเบียน 12.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำแชมพูมะกรูดธรรมชาติ

ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำแชมพูมะกรูดธรรมชาติ
วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย

รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

3.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำยาดมชนิดหลอด
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำยาดมชนิดหลอด

ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำยาดมชนิดหลอด
วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย

รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

4.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำเจลเป็ปเปอร์มิ้นท์
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

ขอเชิญท่านที่สนใจ
ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

ลงทะเบียน 12.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำเจลเป็ปเปอร์มิ้นท์

ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำเจลเป็ปเปอร์มิ้นท์
วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย

รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

5.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำมะรุมแคปซูล รุ่นที่ 3
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

ขอเชิญท่านที่สนใจ
ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำมะรุมแคปซูล

ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำมะรุมแคปซูล
วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย

รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

6.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำน้ำมันเหลือง รุ่นที่ 3
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

ขอเชิญท่านที่สนใจ
ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

ลงทะเบียน 12.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำน้ำมันเหลือง

ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำน้ำมันเหลือง
วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย

รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

7.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำยาดมส้มโอมือ รุ่นที่ 4
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

ขอเชิญท่านที่สนใจ
ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่าง ๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำยาดมส้มโอมือ

ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำยาดมส้มโอมือ
วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย

รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

8.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำเทียนหอมกันยุง
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

ขอเชิญท่านที่สนใจ
ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

ลงทะเบียน 12.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำเทียนหอมกันยุง

ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำเทียนหอมกันยุง
วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย

รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

9.ฟรี : ขอเชิญอบรมการทำชาสมุนไพรบำรุงสายตา
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

ขอเชิญท่านที่สนใจในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำชาสมุนไพรบำรุงสายตา

ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำชาสมุนไพรบำรุงสายตา
วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย

รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

10.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำสเลดพังพอนสกัด (แก้โรคผิวหนัง)
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

ขอเชิญท่านที่สนใจ
ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ลงทะเบียน 12.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการทำสเลดพังพอนสกัด(แก้โรคผิวหนัง)

ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำสเลดพังพอนสกัด(แก้โรคผิวหนัง)
วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

11.ฟรี: ขอเชิญอบรมการเรียนเภสัชแพทย์แผนไทย
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

ขอเชิญท่านที่สนใจ
ในการฝึกอบรมเรียนเภสัชแพทย์แผนไทย
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญ

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 6 ชั่วโมง
ฝึกอบรมการเรียนเภสัชแพทย์แผนไทย

รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

กล้วยน้ำไทชนิดผง-แห้ง

จำหน่าย : กล้วยน้ำไท
ชนิดสด-แห้ง-ผง
สนใจติดต่อ ไพบูลย์
081-198-7689

จำหน่ายกล้วยน้ำไทสด-แห้ง-ผง