วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

อบรมทำต้นไม้มงคล

อบรมทำต้นไม้มงคล

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรได้จัดอบรมทำดอกไม้ประดิษย์
ต้นไม้มงคล เช่นต้นเงินต้นทองและอื่นๆ
ท่านจะได้รับความรู้และฝีกปฏิบัติการทำต้นไม้มงคลจากอาจารย์
วิทยากรที่มีความรู้และความสามรถโดยเฉพาะ

( ค่าอุปกรณ์สื่อการสอน 200 บาท ค่าอบรมและเอกสารฟรี)

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น . - 12.00 น.
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.

รับผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 20 ท่านสนใจจองการฝึกอบรมที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3383-4

E-mail : tcocth@gmail.com

http://wwwtcocth.blogspot.com/