วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ฟรี : ตารางการฝึกอบรม พฤศจิกายน 2553

ฟรี การอบรมการแปรรูปสมุนไพรประจำเดือนพฤศจิกายน

1.ฟรี: ขอเชิญอบรมเต้าฮวยนมสดรุ่นที่ 1 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมงฝึกอบรมการทำเต้าฮวยนมสด ท่านจะได้รับความรู้พร้อม
สูตรส่วน ประกอบและได้ฝึกทำเต้าฮวยนมสด วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 ,
087-798-2934,
02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

2.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำน้ำนมข้าวโพด โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553เวลา13.00 น.-16.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมงฝึกอบรมการทำน้ำนมข้าวโพด ท่านจะได้รับความรู้พร้อม
สูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำทับทิมกรอบ วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 ,
087-798-2934,
02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

3.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำแคปซูลมะรุม โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553เวลา 09.00 น.-12.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมงฝึกอบรมการทำมะรุมแคปซูล ท่านจะได้รับความรู้พร้อม
สูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำยาหม่องขาว วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่ายรับ
ผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่านสนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 ,
087-798-2934,
02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

4.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำพิมเสนน้ำรุ่นที่ 4 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553เวลา13.00 น.-16.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง ฝึกอบรมการทำพิมเสนน้ำ ท่านจะได้รับความรู้พร้อม
สูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำพิมเสนน้ำ วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่านสนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพร
ไทยโทรศัพท์ 086-000-8898 ,
087-798-2934 ,
02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

5.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำโลชั่นมะเฟือง โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553เวลา 09.00 น.-12.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง ฝึกอบรมการทำโลชั่นมะเฟือง ท่านจะได้รับความรู้พร้อม
สูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำโลชั่นมะเฟือง วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่านสนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 ,
087-798-2934 ,
02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

6.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำยากษัสเส้นชนิดแคปซูล โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมงฝึกอบรมการทำยากษัยเส้นชนิดแคปซูล ท่านจะได้รับความรู้พร้อม
สูตรส่วน ประกอบและได้ฝึกทำยากษัยเส้นชนิดแคปซูล วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่านสนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 ,
087-798-2934 ,
02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

7.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำยาดมสมุนไพร รุ่นที่ 5 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553เวลา 09.00 น.-12.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมงฝึกอบรมการทำยาดมสมุนไพร ท่านจะได้รับความรู้พร้อม
สูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำยาดมสมุนไพร วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่านสนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 ,
087-798-2934 ,
02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

8.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำสมุนไพรลดน้ำหนักชนิดแคปซูล โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมงฝึกอบรมการทำสมุนไพรลดน้ำหนักชนิดแคปซูลแคปซูล
ท่านจะได้รับความรู้พร้อมสูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำสมุนไพรลดน้ำหนักแคปซูล วิธีจัดทำฉลาก
และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่านสนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 ,
087-798-2934 ,
02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

9.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำยาสีฟันสมุนไพร โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553เวลา 09.00 น.-12.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมง ฝึกอบรมการทำยาสีฟันสมุนไพร ท่านจะได้รับความรู้พร้อม
สูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำยาสีฟันสมุนไพร วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่านสนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 ,
087-798-2934 ,
02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

10.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำเจลเป็ปเปอร์มิ้นท์ โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการ แปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553เวลา 13.00 น.-16.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมงฝึกอบรมการทำเจลเป็ปเปอร์มิ้นท์ ท่านจะได้รับความรู้พร้อม
สูตรส่วนประกอบ และได้ฝึกทำเจลเป็ปเปอร์มิ้นท์ วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่านสนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 ,
087-798-2934 ,
02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

11.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำผงขัดผิวสมุนไพร โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553เวลา 09.00 น.-12.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมงฝึกอบรมการทำผงขัดผิวจากสมุนไพร ท่านจะได้รับความรู้พร้อม
สูตรส่วนประกอบ และได้ฝึกทำผงขัดผิวจากสมุนไพร วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่านสนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพร
ไทยโทรศัพท์ 086-000-8898 ,
087-798-2934 ,
02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

12.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำแชมพูมะกรูด รุ่นที่ 2 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553เวลา 13.00 น.-16.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมงฝึกอบรมการทำแชมพูจากมะกรูด ท่านจะได้รับความรู้พร้อม
สูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำแชมพูจากมะกรูด วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่านสนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 ,
087-798-2934 ,
02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

13.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำซาลาเปาสมุนไพร โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553เวลา 09.00 น.-12.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมงฝึกอบรมการทำวาลาเปาจากสมุนไพร ท่านจะได้รับความรู้พร้อม
สูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำซาลาเปาจากสมุนไพร วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่านสนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 ,
087-798-2934 ,
02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

14.ฟรี: ขอเชิญอบรมการทำน้ำมะขามอินทผลัม โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553เวลา 13.00 น.-16.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 3 ชั่วโมงฝึกอบรมการทำน้ำมะขามผสมอินทผลัม ท่านจะได้รับความรู้พร้อม
สูตรส่วน ประกอบและได้ฝึกทำน้ำอินทผลัม วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่านสนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพร
ไทยโทรศัพท์ 086-000-8898 ,
087-798-2934 ,
02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com

15.ฟรี: ขอเชิญอบรมการเรียนหลักเภสัชกรรมไทย โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย ขอเชิญท่านที่สนใจ ในการเรียนหลักเภสัชแพทย์แผนไทย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
ลงทะเบียน 08.30 น. เวลาอบรม 6 ชั่วโมงฝึกอบรมการเรียนหลักเภสัชกรรมไทย
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่านสนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 ,
087-798-2934 ,
02-921-3383-4
E-mail: tcocth@gmail.com